Print this page

Ajankohtaista

 

uusia soittimia saapunut vuoden vaihteessa:

Violin,  GAND,  Charles Adolphe,  paris  1855,  40.000eur

Violin,  TARASCONI,  Giuseppe,  Parma  1899,  50.000 eur

Cello, HEL,  pierre,  Paris,  1926  69.000 eur

 

JOUHITUS 50.-Previous page: Sellon Jouset
Next page: Historia